КЗ "Юр'ївський ДНЗ " Пролісок"
Щорічний звіт керівника

Звіт 

завідувача Комунального закладу "Юр’ївський дошкільний навчальний заклад»Пролісок» (ясла-садок) "Юр’ївської районної ради

Дніпропетровської області

Федянович Надії Миколаївни

перед педагогічним колективом, батьками вихованців та громадськістю за 2015-2016 навчальний рік

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю». 

Мета: Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача. 

Завдання звітування: 

 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом. 

 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом. 

 

Комунального закладу "Юр’ївський дошкільний навчальний заклад»Пролісок» (ясла-садок) "Юр’ївської районної ради

Дніпропетровської області знаходиться за адресою: смт.Юр’ївка, вулиця Леніна, 126А.

Мова навчання: українська.

Проектна потужність: 110 дітей.

Станом на 31 травня 2015 року в закладі виховуються 103 дітей.

Режим роботи закладу з 7.00 до 19.00.

В закладі працюють 5 вікових груп:

·         1 група раннього віку;

·         2 група молодшого віку3-4- го року життя;

·         1  група 5-го року життя;

·         1 групи 6-го року життя;

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

Конституція України;

·         Закон України "Про освіту"

·         Закон України "Про дошкільну освіту"

·         Закон України "Про мови в Україні"

·         Закон України "Про охорону дитинства"

·         Указ Президента України "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні"

·         Указ Президента України "Національна доктрина розвитку освіти"

·         Конвенція ООН Про права дитини

·         Постанова КМ України "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад"

·         Наказ МОН України від 11.08.2002 р. № 509 "Типовий перелік обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах"

·         Спільний наказ МОЗ України, МОН України від 01.06.05р. №242/329 "Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах"

·         Наказ МОЗ України, МОН України від 30.08.2005 №432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі»

·         Наказ МОН України від 27.03.2006  N 240/165 "Порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу"

·         Наказ МОН та МОЗ України № 298/227 від 17.04.2006р. «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»

·         Наказ МОН України від 28.10.2008р. №985 «Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров'я дітей у дошкільних навчальних закладах»  

·         Наказ МОНМС України від 21.05. 2012 р. № 604 "Про навчальну програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»"

·         Наказ МОНМС України № 615 від 22.05.2012 «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)»

КЗ "Юр’ївський ДНЗ» Пролісок» (ясла-садок) " ЮРР здійснює свою діяльність відповідно власного Статуту та регламентується планом роботи, який складений на навчальний рік з 01.09.2015 до 31.05 2016, а також планом на оздоровчий період з 01.06.2016 до 31.08.2016 року. 

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Головною метою роботи ДНЗ «Пролісок» є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

Державні програми за якими будується навчально-виховний процес:

Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція).

 

 Заходи щодо впровадження інноваційних освітніх технологій:

     Освітній процес

·         Виконання чинних програм, вимог Базового компоненту дошкільної освіти в Україні;

·         Методичне забезпечення процесу;

·         Рівень сформованості умінь і навичок у дітей за певними розділами програми.

     Розвиваюче середовище

·         Навчальні матеріали та посібники;

·         Оптимальність впливу;

·         Психологічна комфортність;

·         Санітарно-гігієнічні умови;

·         Безпека життєдіяльності;

·         Естетичність.

     Взаємодія з батьками

·         Партнерство і співробітництво;

·         Інтерактивні методи і прийоми роботи з батьками.

​     Проектна діяльність

·         Відповідність меті і завданням ДНЗ;

·         Рівень обґрунтованості нововведень;

·         Інтерактивні методи і прийоми роботи з дітьми;

·         Результативність нововведень.

     Методична робота

·         Рівень професійної компетентності педагогів;

·         Інтерактивні методи і прийоми роботи з педагогами;

·         Підвищення кваліфікації;

·         Самоосвіта педагогічних працівників.

  Кадрове забезпечення дошкільного закладу

Керуючись ст.30 Закону України «Про дошкільну освіту», адміністрація дошкільного навчального закладу приймає на роботу педагогів, які мають вищу або  базову вищу освіту.

У дошкільному навчальному закладі працює 13 педагогічних працівника. 

За категорійним складом педагогічні працівники розподіляються: 

·         І кваліфікаційна категорія – 3 педагогів,

·         ІІ кваліфікаційна категорія – 2 педагоги;

·         категорія спеціаліст – 8 педагогів;

Зазначені дані свідчать про достатній  рівень  професіональної підготовки педагогічних кадрів закладу, натомість, з огляду на те що якість освітнього процесу в закладі безпосередньо залежить від рівня підготовки педагогів, керівник навчального закладу постійно дбає про організацію самоосвіти педагогічних працівників, створення мотивації  та сприятливих умов для самоосвіти, визначення актуальних тем та напрямків розвитку  сучасної педагогічної науки з метою опрацювання в процесі самоосвіти.

 

 

 

 

 

 

Керівництво дошкільного навчального закладу приділяє увагу створенню мікрогруп за психологічною сумісністю, професійно-індивідуальною спрямованістю, креативністю, ініціативністю та творчим потенціалом. На основі спостережень і тестувань визначається професіоналізм, креативність, емпатії членів групи та рівень емоційного комфорту.

На початок року вихователі та технічний персонал закріплені за віковими групами наказом по дошкільному навчальному закладу.

У дошкільному навчальному закладі складено перспективний план-графік курсової перепідготовки та атестації.

Атестація педагогічних працівників дошкільного навчального закладу проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» (ст. 34), Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 року № 1473 із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 року № 1135 «Про внесення Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників» та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2013 року за N 1417/23949. 

В дошкільному навчальному закладі в наявності накази організаційного змісту щодо проведення атестації педагогічних працівників: 

·         «Про проведення атестації педагогічних працівників в навчальному році»,

·         «Про створення експертної комісії»,

·         «Про підсумки атестації педагогічних працівників». 

На кожен навчальний рік були розроблені:

·          план роботи експертної комісії,

·         графік засідань експертної комісії,

·         на інформаційний стенд «Увага, атестація!» розміщується відповідна інформація щодо питання;

·         індивідуальні плани педагогів.

Робота по атестації педагогічних працівників ведеться згідно плану та графіку. Педагоги, які атестуються, розробляють власні індивідуальні плани, узагальнюють досвіди роботи, проводять консультації, відкриті заходи тощо. 

У дошкільному навчальному закладі створено всі умови для професійного удосконалення педагогів. Підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників при ДОІППО відбувається за планом курсової перепідготовки.

У 2015 – 2016 навчальному році педагоги підвищували свій професійний рівень педагогів навчалися на курсах підвищення кваліфікації при ДОІППО. Педагоги дошкільного закладу систематично працювали над вдосконаленням фахової майстерності: відвідували методичні об’єднаннята відкриті заходи в ДНЗ.

У 2015 – 2016 навчальному році 2 педагоги підвищили свою кваліфікаційну категорію та 3 педагоги на відповідність займаній посаді за результатами атестації. Атестація педагогічних працівників проводилася згідно з перспективним планом відповідно до Типового положення про атестацію та на підставі наказів керівника закладу. Рішенням атестаційної комісії  ІІ рівня вихователь Пасічна Н.Я.,Талалай Т.В. відповідає займаній посаді, присвоєно 9 тарифний розряд, вихователь Верещака О.М.,Бєла О.Л. відповідає посаді займаній посаді та присвоєно 11 тарифний розряд, музичний керівник Івченко Т.В. відповідає займаній посаді та 7 тарифному розряду. В процесі атестації педагоги провели ряд колективних переглядів, педагогічних рад, виступали на батьківських зборах, звітували щодо своєї професійної діяльності перед колективом. Атестаційна комісія працювала згідно перспективного плану роботи, своєчасно велися протоколи засідань атестаційної комісії. 

Базовий компонент дошкільної освіти передбачає, що педагог дошкільної освіти має бути високопрофесійною, духовно розвинутою, творчою, ініціативною особистістю, яка постійно удосконалюється, підвищує свою професійну майстерність, зростає духовно. Самоосвіта – являється однією із важливіших форм самовдосконалення педагогічного працівника.

В КЗ "Юр’ївському ДНЗ» Пролісок» (ясла-садок) " педагоги використовують такі форми самоосвіти:

·         робота із книгами, періодичними професійними виданнями;

·         використання матеріалів проблеми, яку вивчають, які пропонує мережа Інтернет;

·         участь в роботі конференцій, вебінарів, засідань круглих столів, науково – практичних семінарів, методичних об’єднань різних рівнів, тренінгів, майстер-класів, колективних переглядів та ін.;

·         отримання консультацій спеціалістів практичних методичних центрів, кафедр системи післядипломної освіти;

·         вивчення і творче застосування досягнень перспективного педагогічного досвіду, упровадження інноваційних розробок;

·         ведення власної картотеки з обраної проблеми, розроблення заходів для проведення з дошкільниками. 

Предметом особливої уваги й турботи керівництва дошкільного навчального закладу є становлення молодих педагогів. На виконання наказу управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради від 10.09.2008 №170-0/1 «Про організацію стажування молодих спеціалістів», з метою набуття практичного досвіду, підвищення професійного рівня ділових якостей та надання методичної допомоги молодим педагогам у дошкільному навчальному закладі видано наказ «Про організацію в дошкільному закладі роботи з молодими педагогами, наставництво в 2015 – 2016 навчальному році». Цими наказами за молодими педагогами закріпляються досвідчені вихователі-наставники, вихователем-методистом розробляються план та заходи на виконання цих наказів. 

Робота з молодими педагогами дошкільного навчального закладу  ведеться відповідно до плану роботи. 

У 2015 – 2016 навчальному році в дошкільному навчальному закладі працювало 1 молодий педагог. 

КЗ "Юр’ївському ДНЗ» Пролісок» (ясла-садок) " постійно працює «Школа молодого педагога» під керівництвом вихователя-методиста. Для визначення напрямків роботи «Школи молодого педагога» щороку проводиться діагностика професійної майстерності та компетентності молодих педагогів з питань дошкільної освіти. Основні завдання, зміст та результатом роботи «Школи молодого педагога» є безперервне вдосконалення фахової освіти, педагогічної майстерності, компетентності з питань розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку. 

 

Безпека життєдіяльності

В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників. В наявності інструкція з безпеки діяльності працівників ДНЗ під час навчально-виховного процесу (всі працівники ознайомлені під особистий підпис).

В наявності всі Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці, Журнали реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки. Це питання знаходиться на постійному контролі і заслуховується на нарадах при завідувачі, виробничих нарадах та батьківських зборах і конференціях.

Велика увага приділяється створенню безпечних та нешкідливих умов для здійснення навчально-виховного процесу. З цією метою домагаюся від педагогів формування у вихованців гігієнічних навичок та основ здорового способу життя, поняття про норми та правила безпечної поведінки, навчати дітей обачності, навичкам швидкої реакції в екстремальних ситуаціях. У закладі традиційно проводяться Тижні безпеки, бесіди, вікторини, розваги, виставки дитячих малюнків, екскурсії та цільові прогулянки, читання художніх творів відповідної тематики, аналіз небезпечних ситуацій, моделювання правильної поведінки тощо. Отже, проведення роботи з питань безпеки життєдіяльності у комплексі формує у маленьких громадян уміння бачити небезпеку, свідомо підходити до питання особистої безпеки, правильно діяти в небезпечних ситуаціях, набувати стереотипу поведінки в природі та суспільстві.

 

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я вихованців та педагогічних працівників

В Колективному договорі між адміністрацією та профспілковим комітетом є перелік посад працівників яким надається додаткова відпустка.

Колективний договір регулює питання:

·         прийняття на роботу та звільнення працівників;

·         тарифікація та атестація працюючих;

·         складання графіку відпусток та встановлення їх тривалості;

·         питання нормування праці та преміювання працівників.

В Правилах внутрішнього трудового розпорядку є окремий розділ "Заохочення за успіхи в роботі", в якому визначені умови заохочення педагогічних працівників за сумлінне виконання посадових обов'язків та бездоганну працю (грошові премії та моральне заохочення).

Працівники закладу 2-чи на рік проходять медичне обстеження та отримують допуск до роботи на основі висновку лікарів.

Лікарняний лист оплачується 5 днів за рахунок підприємства, решта за рахунок фонду соціального страхування.

Медичний кабінет оснащений належним запасом медичних препаратів для надання першої долікарської допомоги.

Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, які позбавлені батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей, дітям з багатодітних сімей, дітям, батьки яких військовослужбовці – учасники АТО.

Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2015 року було проведено соціальне опитування сімей. З батьками та членами родин проведена роз'яснювальна робота щодо права користування пільгами.

В ДНЗ «Пролісок» -13 дітей з багатодітних родин;під опікою - 4 дитини; 3 дитини з малозабезпечених родин,  4 дітей, батьки яких є військовослужбовцями - воїнами АТО.

Сім'ям надавалися консультації практичного психолога Для категорії дітей з багатодітних родин - 50% оплата за харчування, для категорії дітей з малозабезпечених родин, дітям, які позбавлені батьківського піклування,  дітей, батьки яких є віськовослужбовцями - воїнами АТО - безоплатне харчування.

Протягом 2015-2016 навчального року впроваджувався комплекс спеціальних заходів у період сезонного підйому захворюваності. Проблемою залишається захворюваність дітей після вихідних та святкових днів. Придбана бактерицидна лампа для кварцювання приміщення під час захворюваності ГРВІ чи під час карантину. Заклад в достатній кількості забезпечений дезінфекуючими засобами (з супроводжуючим пакетом документів) для замочування посуду, вологого прибирання. Для забезпечення зниження захворюваності педагоги проводять щоденні прогулянки на свіжому повітрі, загартовуючі процедури:

·         ранкову гімнастику;

·         заняття з фізичної культури;

·         гімнастику пробудження.

Зміцненню здоров'я вихованців в закладі приділяється велика увага: проводяться сучасні заняття з фізичної культури. Один раз на місяць проводяться спортивні свята та змагання. Традиційно, з 1 червня до 31 серпня заклад переводиться на літньо-оздоровчий режим роботи.

Проводяться профілактичні щеплення з письмового дозволу батьків.

Медична сестра оглядає дітей раннього віку 1 раз на місяць, дітей садового віку 1 раз в квартал.

 

Організація харчування вихованців в дошкільному закладі

Робота з організації дітей в ДНЗ «Пролісок» здійснюється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року № 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах", Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 17.04.2006 року № 298/227, наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.02.2013 року № 202/165 "Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах".

Усі продукти харчування, що надходять до ДНЗ відповідають вимогам державних стандартів, супроводжуються накладними, сертифікатами якості, висновками санітарно-епідеміологічної експертизи.

Одним з важливих моментів контролю за якістю харчування в ДНЗ є виконання затвердженого набору продуктів, що реєструється медсестрою в Журналі обліку виконання натуральних норм харчування. На основі даних цього Журналу кожні 10 днів проводиться аналіз, а в разі потреби - корекція харчування.

Щомісяця проводиться аналіз харчування для забезпечення повноцінного раціону дітей протягом дня. 

В закладі здійснюється триразове харчування, згідно примірного двотижневого меню, з урахуванням весняно-літнього та осінньо-зимового періоду.

Раціон харчування літнього меню розширюється свіжими салатами, соками, фруктами.

Якість ведення документації на харчоблоці та в коморі обумовлена відсутністю зауважень контролюючих органів.

Робота з організації харчування дошкільників в ДНЗ «Пролісок» ведеться на достатньому рівні.

Подальші напрямки роботи:

·         постійне інформування батьків про стан харчування дітей в ДНЗ;

·         консультації для батьків щодо раціонального харчування дітей.

 

Внесок керівника в організацію та здійснення навчально-виховного процесу

Дошкільна освіта передбачає орієнтацію на особистість дитини, створення сприятливих умов для формування свідомості, позитивної самооцінки, самоповаги та шанобливого ставлення до оточуючих, конструктивних мотивів поведінки, нахилів, потреби пізнавальних психічних процесів.

Для впровадження інноваційних методів, форм роботи ми маємо хорошу матеріально-навчальну та технічну базу, методичне та дидактичне забезпечення, професіоналів-вихователів, які передають свій безцінний досвід молодому поколінню. 

Головне у нашій діяльності - збереження особистісно-орієнтованої моделі розвитку наших вихованців та залучення молодого покоління педагогів до подальшого вдосконалення тієї системи роботи з дітьми, яка створена у закладі за останні роки. З цією метою у закладі у підзвітному навчальному році добре організована робота з наставництва.

Впевнена, що для творчої людини можливість розвиватися, творити лише додає наснаги та сенсу життя. Переважна більшість педагогів нашого закладу розуміють, що для ефективного розв'язання проблем навчання та виховання дошкільників необхідно перебувати у постійному творчому пошуку, експерементувати та впроваджувати сучасні перспективні технології, програми та методики.

В комплексі з іншими навчально-виховними моментами вихователями здійснювалось: валеологічне, екологічне, правове, народознавче, логіко-математичне виховання дошкільників, особлива увага приділялась розвитку зв'язного діалогічного мовлення, розвитку креативності дітей. В кожній групі проведені підсумкові заняття по виявленню рівня засвоєння програмових вимог з усіх розділів. 

Дошкільники всі комунікабельні, вільно спілкуються з дорослими, у них сформовано досить високий рівень мотиваційної готовності до навчання у школі. Добре розвинене мислення.

Програмові вимоги засвоїли всі діти, які відвідували дитячий садок протягом навчального року. Немає великого розриву в рівні розвитку дітей та оволодінні ними програмовим матеріалом в розрізі груп.

3 червня пройшлов випускний вечір в старшій групі «Джерельце». На високому професійному рівні діти демонстрували свої знання, уміння та навички, які вони здобували протягом всього періоду перебування їх у дошкільному закладі. Це велика заслуга педагогів, всього колективу дитячого садка, а також, без сумніву, вас, батьків, які завжди і в усьому нас підтримували. Надавали свої поради, рекомендації, прислухались до наших зауважень, побажань. І, звичайно ж, те розвивальне середовище, яке ви створювали у своїх групах, допомагали створювати інтер'єри та дизайни групових приміщень, були завжди нашими спонсорами та меценатами - дало позитивні плоди для наших з вами дітей.

Заходи, спрямовані на формування позитивного іміджу дошкільного закладу

З метою формування позитивного іміджу дошкільного закладу в 2015 – 2016 навчальному році педагогічний колектив Комунального закладу "Юр’ївський дошкільний навчальний заклад»Пролісок» (ясла-садок) "Юр’ївської районної радиорганізував та провів певні заходи:

        1.1. Співпраця практичного психолога з батьками дітей пільгової категорії(тренінги, консультації, анкетування);

    1.2. Проведення районного семінару-практикуму для вихователів та «Використання патріотичного виховання за допомогою проектної діяльності».

Участь музичного керівника Івченко Т.В.у(районному) обласному конкурсі ««Музичний керівник – 2016»;

 Участь у районному конкурсі «Веселі старти з елементами футболу»;

Участь у конкурсі дошкільних навчальних закладів «Кращий сайт ДНЗ»;

Проведення сумісних свят, розваг за участю батьків, вихователів, представників ДАІ.

1.      Збагачення МТБ закладу, створення безпечних, комфортних, сучасних умов для здійснення  навчально – виховного процесу.

2.      Систематичне проведення консультацій, батьківських зборів, батьківського всеобучу.

В цілому управлінська діяльність Комунального закладу "Юр’ївський дошкільний навчальний заклад»Пролісок» (ясла-садок) "Юр’ївської районної ради була направлена на загальне керівництво усіма підрозділами закладу. Стиль керівництва базований на гуманному ставленні до всіх учасників навчально-виховного процесу, та дієвий контроль, сприяли успішній діяльності колективу в рішенні завдань дошкільного закладу.

 

Взаємодія з батьками

 Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту, одним з основних завдань, що стоїть перед дошкільним закладом, є «взаємодія з родиною для забезпечення повноцінного розвитку дитини».

У статті 33 Закону України «Про освіту» звертається увага на те, що «дошкільна освіта і виховання здійснюються у сім’ї, дошкільних закладах освіти у взаємодії з сім’єю».

Одним із головних пріоритетів у практиці роботи дошкільного навчального закладу на сучасному етапі є співпраця з родиною.

У дошкільному навчальному закладі використовуються різні форми взаємодії дошкільного навчального закладу та родини.

Колективні форми взаємодії з батьками: батьківські збори, батьківський всеобуч (на якому проводяться зустрічі з цікавими людьми), дні відкритих дверейярмарки, конференції, звіти завідувача про роботу в дошкільному навчальному закладі.

Групові форми взаємодії: батьківські збори в групах, семінари – тренінги для батьків, засідання «Школи здорової дитини», анкетування батьків, Індивідуальні форми взаємодії: консультації спеціалістів дошкільного навчального закладу, психологічний пункт «Розмови наодинці», майстер-клас, папки-пересувки, інформаційні бюлетені.

Використовуються наочно-інформаційні методи такі як: батьківські куточки в групах, інформаційні стенди та теки для батьків, запрошення, оголошення, вітання, скринька пропозицій. Педагоги творчо, нестандартно підійшли до питання обладнання батьківських куточків. Кожний інформативний куток має своє власне «обличчя», викликає зацікавлення у батьків. Естетичний вигляд кожного такого кутка задовольняє запитам оформлення приміщення. Інформативний матеріал змінюється систематично, тут висвітлюються актуальні питання розвитку, навчання і виховання дітей, батьки знайомляться з психолого-педагогічними характеристиками того чи іншого вікового періоду.

Батьки беруть участь в оглядах-конкурсах, конкурсах поробок з природного матеріалу, конкурсах малюнків.

 

Матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу

Згідно нормативів, санітарно-гігієнічних вимог та специфіки роботи дитячого закладу в ДНЗ обладнані необхідні приміщення: групові та спальні кімнати, роздягальні та кімнати гігієни. Постійно функціонують спортивна і музична зали, працюють кабінети: медичний, методичний, психологічний; всі технологічні та побутові приміщення. В кожній групі обладнано куточки здоров'я. предметно-ігрове середовище усіх приміщень відповідає санітарним, функціональним і естетичним вимогам, завдяки спільній роботі Вас, шановні батьки і вихователі груп.

Заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ:

·         на початку навчального року проводиться засідання батьківського комітету, де складається та затверджується план на навчальний рік, порушуються клопотання до депутатів для надання фінансової допомоги у вирішенні питання покращення матеріально-технічної бази.

Джерела фінансування:

Бюджетні кошти йдуть на:

·         Оплату комунальних послуг (електроенергії, водопостачання, теплової енергії, телефону, вивіз сміття);

·         Заробітна плата, оздоровлення дітей працівників та кошти на оздоровлення під час щорічної відпустки працівникам.

У 2015-2016 навчальному році належна увага приділялась вдосконаленню розвивального предметно-ігрового середовища у кожній віковій групі, яке забезпечує індивідуальний розвиток пізнавальних здібностей, дає можливість залучити малюків до відкриття нових відомостей про предмети та явища навколишнього світу, стимулює їх до активної творчої діяльності. Основним напрямком роботи з дітьми вважаю забезпечення їх емоційного комфорту під час перебування у закладі, створення сприятливих умов для їх психічного та фізичного розвитку.

 

Проведення ремонтних робіт протягом навчального року

Спонсорська благодійна допомога батьків

В поточному році була продовжена активна робота по збагаченню матеріально-технічної бази. Так здійснено поточний ремонт всіх приміщень  харчоблоку. Проведений ремонт електром’ясорубки з заміною електродвигуна та ножа. Проведений ремонт в групових кімнатах всіх 5 груп.Проведена часткова заміна каналізаційних та водопровідних труб в підвальному приміщенні дошкільного закладу, замінені крани на системі центрального опалення та крани-змішувачі.. Проведена заміна труби в туалетній кімнаті групи «Ромашка» та «Джерельце» та придбані бачки у туалетну кімнату групи «Бджілка» Була відремонтована  пральна для пральні закладу, придбані медикамети для первинної допомоги у медичний кабінет. Був придбаний та замінений посуд у всіх групах ,  килим в групу»Бджілка,дитячі меблі у 5 груп. Був відрамонтований  водонагрівач в групі «Ромашка. На прогулянкових майданчиках груп були виготовлені кришки на  пісочниці. Придбані іграшки для ігор з водою, вітром та піском в усіх вікових группа.спортивний інвентар у музичну залу. Підготовлені педагогічні посібники та наглядний і роздатковий матеріал до нового навчального року. Придбано методичну літературу, наочний навчально-дидактичний матеріал для проведення занять на допомогу роботі вихователям, практичному психологу, в методичний кабінет. 

     В складанні матеріальної бази є суттєві недоліки:

 

·         Потребує ремонт вхідних  сходів у приміщення ДНЗ;

·         Придбання ігрового та спортивного  обладнання на ігрові майданчики всіх груп.